Stukje introtekst hier plaatsen, is mooier anders heb je 2 headings onder elkaar. Stukje introtekst hier plaatsen, is mooier anders heb je 2 headings onder elkaar. Stukje introtekst hier plaatsen, is mooier anders heb je 2 headings onder elkaar. Stukje introtekst hier plaatsen, is mooier anders heb je 2 headings onder elkaar.

Module 1 - Klein dagelijks onderhoud en beheer onderhoudscontracten

 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk dagelijks onderhoud.
  Het technisch behandelen van alle assurantiezaken aangaande de gemeenschappelijke delen van de VvE, met inbegrip van de technische begeleiding van schadeafwikkeling.
 • Het steekproefsgewijs of bij twijfel controleren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de geaccordeerde opdrachten van de klachtenmelder en de leverancier (aannemer, loodgieter, dakdekker, etc.).­­
 • Het op eigen initiatief uitbrengen van een advies aan de VvE betreffende het dagelijks onder­houd.
 • Het in twijfelgevallen ter plaatse beoordelen en/of op welke wijze een bepaalde reparatie is gewenst.
 • Het zo nodig afsluiten en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installa­ties en gemeenschappelijke bouwdelen.
 • Het steekproefsgewijs of na signalering ter plaatse controleren van de geleverde diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren.
 • Het in ontvangst nemen en het laten verhelpen van bouwkundige klachten val­lende onder het "gemeenschappelijke dagelijks onder­houd", zoals daklekkage, liftsto­ring en een verstopt hoofdriool.

Module 2 - Meerjaren onderhoudsprognose

2.1    Meerjaren onderhoudsprognose opstellen

 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose voor 25 jaar over de stand van het onderhoud van het gebouw.

Dit betreft onder andere een inventarisatie, een inspectie, een analyse en een meerjaren onderhoudsprognose met een schriftelijke toelichting.

2.2    Meerjaren onderhoudsprognose bijstellen

 • Het jaarlijks verrichten van bouwtechnische inspecties van het gebouw teneinde de meerjaren onderhoudsprognose aan de laatste financiële en technische ontwikkelingen te kunnen aanpas­sen.
 • Het jaarlijks vervaardigen van een schriftelijke toelichting van het in het komende jaar te verwachten planmatig onderhoud­ en in het vorige jaar uitgevoerde planmatig onderhoud.
 • Het jaarlijks voeren van een vooroverleg met de technische commissie over de opgestelde / geactualiseerde meerjaren onderhoudsprognose.

Module 3 - Planmatig onderhoud

 • Het opstellen en verzenden van offerteaanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving.

 • Het beoordelen en vergelijken van deze offertes.

 • Het bespreken van de werkzaamheden met afgevaardigden van de VvE.

 • Het uitbrengen van advies aan de VvE.

 • Het voorbereiden en op basis van een vergaderbesluit opdragen van de ­werkzaamheden.

 • Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de ­werkzaamheden.

 • Het met de leverancier(s) opleveren van het werk.

Meer weten over ons bouwtechnisch beheer?

Bel: 035-2400250 of stuur een e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kunt u ook ons contactformulier invullen.

Natuurlijk kunnen wij ook contact met u opnemen. Laat uw gegevens achter en we bellen u op het moment dat het u uitkomt.

keurmerken Meer met minder Komo kema EPBD AvEPA FedEc KBI