Schröder en Schröder heeft geruime ervaring met betrekking tot juridisch advies en begeleiding bij juridische vraagstukken die zich op het gebied van onroerend goed kunnen afspelen. Is de expertise in een bepaald geval niet aanwezig, dan schakelen wij experts in van buitenaf. Bij ons bent u hierdoor altijd verzekerd van hoogwaardig juridisch advies.

Wij begeleiden particulieren, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, verenigingen van eigenaren, woningbouwverenigingen en vastgoedbeheerders.

Het brede terrein van het onroerend goed-, bouw- en huurrecht, omvat het adviseren, bemiddelen en procederen ter zake van koop- en/of huurovereenkomsten voor onroerende zaken, bouw- en aannemingsovereenkomsten, problemen met erfdienstbaarheden en (Europees) aanbestedingsrecht.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de geschillen die kunnen ontstaan na de (ver)koop van een bedrijfsgebouw of woning, geschillen omtrent de (ver)huur van bedrijfsruimte of woonruimte, geschillen over de uitoefening van een recht van overpad, geschillen tussen aannemers en aanbesteders over de uitvoering van bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling of de complexe materie rond het (Europees) aanbesteden van grotere projecten.

Maar ook adviseren wij over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw ideeën binnen de huidige landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving. Bestemmingsplannen, bouwbesluiten, bouwverordeningen, A.P.V., vergunningen en toestemmingen. Ze vormen een bijna onoverkomelijk obstakel bij bouw- of verbouwprojecten. Wij kunnen u gericht begeleiden door de – voor veel mensen – bureaucratische wirwar.

Bouwrecht

Als particulier, bouwondernemer, aannemer, investeerder of projectontwikkelaar heeft u te maken met veelzijdige projecten. Over de taken en verantwoordelijkheden van iedere zakelijke partij ontstaat dan nogal eens onenigheid. Of het nu gaat om de ontwerpfase, de bestekfase, de uitvoering of de nazorg, wij staan u graag ten dienst.

Wij kennen de bouwsector en zijn volledig thuis op terreinen als publiekprivate samenwerking (PPS) en alle vormen van ‘design and build-contracten’. Ligt een overheidsinstantie dwars of lukt het niet tot overeenstemming komen met een andere zakelijke partij? Samen met u bepalen we de juiste aanpak en onderzoeken we welke praktische oplossingen haalbaar zijn.

Overeenkomsten zijn essentieel in de bouw. Schröder & Schröder kan deze voor u opstellen of nakijken op valkuilen. Zelfs bij een goed contract kan er echter nog onenigheid ontstaan. Wanneer is iets bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of opdrachtnemer? Wij brengen rechten en risico’s in kaart en ondersteunen u bij het innemen van een stevige positie.

Daarnaast adviseren wij over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw ideeën binnen de huidige landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving. Bestemmingsplannen, bouwbesluiten, bouwverordeningen, A.P.V., vergunningen en toestemmingen. Ze vormen een bijna onoverkomelijk obstakel bij bouw- of verbouwprojecten. Wij kunnen u gericht begeleiden door de – voor veel mensen – bureaucratische wirwar.

Onroerend goedrecht

(ver)koop

De koopovereenkomst is de basis voor de levering van het onroerend goed. Toch is deze koopovereenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden. Discussies kunnen ontstaan over feitelijke en juridische gebreken, garanties, erfdienstbaarheden, afgebroken onderhandelingen, over- en ondermaat, etc.

Te meer als u optreedt als makelaar kan u worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een intrekking van de opdracht of  een aansprakelijkstelling door uw opdrachtgever. Schröder en Schröder voor u na wat uw rechten zijn en adviseren wij u bij het nemen van (juridische) stappen.

Soms is het nodig direct actie te ondernemen om uw rechten te verzekeren. Schröder & Schröder streedt zeer snel op in gevallen waarin onmiddellijk actie nodig is. Bijvoorbeeld het starten van een kort geding en het leggen van beslag in gevallen waarbij de verkoper aangeeft niet mee te werken aan de overdracht van het onroerend goed.

(ver)huur

Schröder & Schröder kan u van dienst zijn bij zowel de huur van woonruimte alsook winkel- of kantoorruimte. Voor beide soorten gelden afzonderlijke wettelijke bepalingen. Het wettelijke regime is bijvoorbeeld verschillend als het gaat om huurtermijnen, opzeggingsgronden, huurprijswijzigingen en indeplaatsstelling.

Schröder & Schröder stelt huurovereenkomsten maar kan ook uw bestaande huurovereenkomsten screenen. Daarnaast helpen wij u bij zaken als het wijzigen van de huurprijs, het afdwingen van een indeplaatsstelling als huurder? En hoe verweer je je als verhuurder tegen deze “wisseling van de wacht”? Welke rechten heeft u als verhuurder of huurder? Wat de doen bij wanprestatie van de contractspartij. Huurders die niet of te laat betalen (“slepers”), overlast veroorzaken, hennep telen of het gehuurde onderverhuren.

Zowel in als buiten rechte staat Schröder & Schröder u bij.

Bedrijfsscan

Met het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden en door te zorgen dat de vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk gelden als u daarop een beroep wilt doen, kunt u veel problemen voorkomen. Dat bespaart u tijd en geld. Een juridische procedure is immers niet alleen tijdrovend maar ook kostbaar. U kunt uw bedrijfsvoering op haar juridische merites laten scannen door Schröder & Schröder.
Wij scannen uw bedrijf niet alleen op het gebied van onroerend goedrecht maar ook op arbeidsrechterlijke en ondernemingsrechterlijke gebieden. Zo bent u verzekerd van een allround scan.

Een scan is uiteraard geen overbodige luxe, maar een scan alleen is natuurlijk niet voldoende. De zaken die anders geregeld moeten worden kan Schröder en Schröder ook direct voor u doorvoeren. Zo heeft u ook direct een goede juridische bedrijfsvoering.

Incassotrajecten

Niets vervelender dan een debiteur die niet betaald voor de door u geleverd dienst. Schröder & Schröder kan het gehele incassotraject voor u uitvoeren: van de eerste aanmaning tot en met de uitvoering van het vonnis als uw debiteur geen enkele kans heeft gegrepen om over te gaan tot betaling.Wij houden van een kortdaad optreden en doordat wij nauw samenwerken met een gerechtsdeurwaarder kunnen wij snel schakelen en dat scheelt u een hoop tijd en geld.

Hoewel de oorzaak van onbetaalbaar gebleven facturen veelal ligt bij de debiteur, kunnen toch veel problemen worden voorkomen als de basis goed is. Oftewel een goed werkend pre-incasso traject. Uw facturen moeten bijvoorbeeld duidelijk zijn, u moet afspraken direct en schriftelijk bevestigen en u reageert snel op vragen of klachten. Zo voorkomt u dat uw debiteuren iedere gelegenheid kunnen aangrijpen om betalingen op te schorten. Wij helpen u graag met het invullen van een goede basis.

Mediation

In der minne tot een oplossing komen is wat Schröder en Schröder betreft veelal de volgende stap als voorkomen van een geschil niet is gelukt. Het oplossen van een geschil buiten rechte is toch een stuk goedkoper dan procederen.

Wij treden met u of voor u op bij een geschil en zullen proberen, door stevig te onderhandelen, het onderste uit de kan te halen. Uiteraard is het wel zo dat wij niet schromen om wel door te pakken en namens u in rechte verweer te laten voeren als mediation desondanks niet tot een bevredigende oplossing leidt.

keurmerken Meer met minder Komo kema EPBD AvEPA FedEc KBI