Schröder & Schröder zal persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Schröder & Schröder zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Schröder & Schröder is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gesteld gegevens met deze partners delen. Schröder & Schröder is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens om gaat. Wel zal Schröder & Schröder trachten alleen met partijen om te gaan die zich confermeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Schröder & Schröder zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Mochten er vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn er graag voor u.

Team Schröder & Schröder